فعالين نماز بهمن ماه 93

هفتم 1) تراب پور - تيموري - جهانگيري - حاج كريمي - سلگي - طاهرخاني - عليشاهي - ورمزيار

هفتم 2) برجي - پهلواني - جعفري راد - زارع - صادقي -صالح جو - فرهاني - قطبيان - ماكنعلي - مهاجر - نوكندي - هاشمي 

هفتم 3) جوانشير - چام - چراغي - حبيبي - سرحدي - عطاالهي - غلامرضايي - فاضلي - قشلاقي - مروج - ملك خياط 

هفتم 4) امجديان - باقري - تركاشوند - علي بيگي - قربانخاني - مهين فلاح - يزدآبادي

هفتم 5) ايزدپناه - شجاعي - قلي زاده

هفتم 6) حسني - دژبان خاني - دستجردي - رضازاده - سالك فرامرزي - عمراني - مرادي

هشتم 1) اسفندياري - اكبري - انصافي - سليميان - موسوي

هشتم 2) كلهري - مجدي - محسني

هشتم 3) آهنگر - امين خاكي - بزرگمهر - خانه اي - سعيدي

هشتم 4) عيني - واحدي 

هشتم 5) بشيري - حنيفه زاده - خدابنده لو - نظري