اطلاعيه ثبت نام مجتمع آموزشي غيردولتي ملاصدرا

( دختران و پسران )      سال تحصيلي 94 – 93

--       --       --

مقطع

مراحل ثبت نام

شرايط ثبت نام اوّليه

( براي آزمون ورودي )

دوره اول متوسطه

( هفتم )

مرحله

تاريخ

روز

ساعت

دارا بودن كسب رتبه خيلي خوب

در پايه ششم ابتدايي براي دوره اول متوسطه ( هفتم )

آزمون ورودي

22/3/93

پنجشنبه

10 صبح

اعلام نتايج

28/3/93

چهارشنبه

10 صبح

ثبت نام قطعي از 28/3/93 لغايت 5/4/93

دوره دوم متوسطه

( اول دبيرستان )

آزمون ورودي

28/3/93

چهارشنبه

10 صبح

دارا بودن حداقل معدل 18 پايه سوم راهنمايي براي دوره دوم متوسطه
( اول دبيرستان )

اعلام نتايج

7/4/93

شنبه

10 صبح

ثبت نام قطعي از 7/4/93 لغايت 18/4/93

---          ---         ---         ---         ---

               توضيحات :               

1- منابع آزمون ورودي هر پايه هنگام ثبت نام اوّليه كتباً به خانواده‌هاي محترم ارائه مي گردد .

2- مراحل ثبت نام قطعي پس از كسب حد نصاب نمره قبولي به اطلاع پذيرفته‌شدگان خواهد رسيد .

3- حضور والدين محترم به همراه دانش آموز در مراحل ثبت نام ضروري است .


*          *          *

 

 

آدرس : کرج ، عظیمیه ، چهار راه پامچال ، پامچال جنوبی ، کوچه شهید مسرور خسروی ، مدرسه راهنمایی ملاصدرا شیرازی پسران
تلفن : 02632528483-5