بيا توافقنامه امضا كنيم

من رآكتور قلبم را به نامت مي كنم

تو هم تحريم چشمانت را از من بردار

...! اي مهدي جان ميداني آقاجان

خواب مانده ايم

از همان روز اول

همان روز در سقيفه

همان موقع كنار در خانه

ميداني اگر خواب نبوديم كار به پهلوي مادر نمي رسيد

به خار در چشمان پدر نمي رسيد

به جگر سوخته ي مجتبي

به ظهر عاشورا

به زندان

به زهر

به غربت يتيمي نمي رسيد

اگر خواب نبوديم كار به انتظار شما نمي رسيد ...

 

* اللهم عجل لوليك الفرج *

 

 

 

اولياي محترم 

چنانچه نمره اي در كارنامه فرزندتان ثبت نشده است 

از طريق سايت و رمز و پسوردي كه در اختيار داريد

مي توانيد نمرات دروس ديگر را مشاهده نماييد .

دفتر دبيرستان 

 

 

 

 

انتظار داريم با يك برنامه ريزي مناسب شرايط موفقيت دانش آموزان

عزيز را فراهم كنيد .

مدير دبيرستان غيردولتي پسرانه ملاصدرا