سه شنبه مورخ 93/7/8

اميرحسين ترك هفتم غيبت (موجه)

زمرديان هشتم غيبت (موجه)

متين اكبري هشتم غيبت

 

 

اطلاعيه

منتظر حضور سبز اولياي دانش آموزان ذيل در جلسه


روز يكشنبه مورخ 93/7/6 ساعت 17

در دبيرستان غيردولتي پسرانه ملاصدرا ( دوره ي اول ) بوديم

آقايان : ميثم اسلامي - عليرضا حاج كريمي - اميرحسين ساجد - اميرعباس صادقي

محمدحسين نعمتي - آروين چراغي - محمد زينالي - اميرارشيا محمدي

علي حدادي - كورش رجايي - محمدوحيد شجاعي

محمدعلي مرغوب - علي مولائي

 

دبيرستان غيردولتي پسرانه ملاصدرا ( دوره ي اول )      

 

 

 

 

 

اطلاعيه

توجه اولياء و دانش آموزان عزيز را به نكات ذيل جلب مي نماييم :

 

  • روز اول مهر دانش آموزان عزيز ساعت 7/30 در مدرسه حضور داشته باشند و ساعت 11/30 جهت ساماندهي دانش آموزان سرويسي در حياط خواهند بود .
  • دانش آموزاني كه سرويسي هستند ، صبح به مدرسه تشريف آورده و با سرويس مدرسه به منزل خواهند آمد .
  • ساعت كار مدرسه 7/30 صبح الي 14/15 مي باشد . ( از روز دوم مهر )
  • از دانش آموزان درخواست داريم با توجه به كلاس بندي و برنامه ي كلاسي روز اول مهر در مدرسه حضور بهم رسانند . ( برنامه و كلاس بندي در قسمت اخبار مجموعه روي سايت مي باشد )
  • با توجه به كلاس بندي ( از طريق سايت ) امكان تعويض كلاس به هيچ وجه وجود ندارد .

 

باتشكر - دفتر دبيرستان غيردولتي ملاصدرا ( دوره ي اول )